Mensen of technologie ... waarom niet beide? Een interview met Miguel Rodriguez